Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

O nas - Zarząd

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko w Zawadzkiem jest Organizacją Pożytku Publicznego i funkcjonuje od 2006 r. Ukonstytuowany Zarząd realizuje zadania mające na celu wieloaspektową rehabilitację osób niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie ich potencjału zmierzające do samodzielności i satysfakcjonującego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. Najważniejszym w obecnej chwili przedsięwzięciem jest prowadzenie firmy społecznej Siedlisko w Staniszczach Wielkich, w której na obecny moment jest zatrudnionych 16 osób niepełnosprawnych młodych ludzi.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności, mające potrzebę zaangażowania się w wolontariat, podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

Walne Zebranie członków Siedliska powołało:

Zarząd w składzie: 
Magdalena Grzymek 
Teresa Truch
Joanna Pietrzela 

Komisję Rewizyjną w składzie:
Anna Bujmiła - przewodniczący
Monika Nowak – członek
Jolanta Runhke – członek
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771