Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Firma społeczna

 

Stowarzyszenie Siedlisko powstało w 2006 roku w odpowiedzi na brak systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia aktywnego, opartego na samodzielności modelu funkcjonowania upośledzonej młodzieży. Wdrożyliśmy możliwy do powielenie w innym miejscu model rozwiązania problemu bierności zawodowej osób o takim profilu niepełnosprawności.

W polskiej rzeczywistości młoda, niepełnosprawna intelektualnie osoba ma niewielkie możliwości podjęcia pracy zawodowej na otwartym rynku. Niepełnosprawni intelektualnie potrzebują specyficznego, ciągłego wsparcia zarówno w sferze emocjonalnej jak i przy zaplanowaniu miejsca pracy. Często, potencjalny pracodawca pomimo dobrych intencji nie jest przygotowany do satysfakcjonującego obie strony zatrudnienia.

Dlatego utworzyliśmy Firmę Społeczną z 26 miejscami pracy. Oferta usług przedsiębiorstwa odpowiada zapotrzebowaniom lokalnej społeczności i kompetencjom osób niepełnosprawnych. Firma Społeczna Siedlisko powstała dzięki determinacji Liderów organizacji i dofinansowaniu ze środków Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
W ramach działalności gospodarczej prowadzimy Dom Opieki dla osób starszych i przewlekle chorych oraz Catering. W obu branżach, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771