Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Projekty - Nasza szansa na aktywność - Etap IINASZA SZANSA NA AKTYWNOŚĆ - ETAP II


Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” ogłasza, iż z dniem 1 września 2018 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Nasza szansa na aktywność - etap II.
Projekt realizowany jest z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gmin Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Ozimek.
Kryteria rekrutacyjne:
Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w ramach kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym obejmujący:
Okres rekrutacji: 01.09.2018 - 30.11.2018
Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 30.11.2019

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 506 732 771, 508 320 561
bądź zapraszamy do biura projektu (Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 10)
lub na stronę internetową www.siedlisko.org.pl
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771