Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

O nas - Organizacja

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko jest organizacją Pożytku Publicznego, wspierającą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym.

Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

Nasi wychowankowie funkcjonują w niekorzystnych dla osobistego rozwoju warunkach: w większości nie posiadają rodzin i od dziecka są pensjonariuszami domów opieki.

Na przestrzeni ostatnich lat działalność stowarzyszenia ewaluuje dodatkowa w kierunku działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych. W ramach działalności gospodarczej od 2015 roku prowadzimy całodobowy dom opieki (został powołany w celu utworzenia miejsc pracy dla osób uposledzonych, którzy bardzo umiejętnie wykonują czynności opiekuńcze i nawiazują pozytywne relacje z seniorami).
Stowarzyszenie poza działalnością gospodarczą (dzięki której powstały miejsca pracy dla osób obarczonych upośledzeniem) realizuje projekty o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz oferujące wysokiej jakości usługi zdrowotne i opiekuńcze.

 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771