Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Prelekcja dietetyka

Wramach projektu „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON odbędzie się prelekcja dietetyka.

Tematem prelekcji będzie troska o zdrowie i kondycję psychofizyczną w kontekście  racjonalnego i zbilansowanego odżywiania.

          Beneficjentów, Ich rodziców i opiekunów  oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zasad zdrowego żywienia serdecznie zapraszamy do Staniszcz Wielkich, ul. Kościelna 10    w czwartek 10 listopada 2016r.  godz  17.00

Serdecznie zapraszamy