Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Zaproszenie do projektu

W ramach projektu  „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRONzapraszamy beneficjentów i Ich opiekunów na indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju dojrzałości społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Indywidualne konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek w godz 16.00 do 19.00, w siedzibie stowarzyszenia Siedlisko, w Staniszczach Wielkich,  ul. Kościelna 10

Serdecznie zapraszamy