Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

NASZA SZANSA NA AKTYWNOŚĆ

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” ogłasza, iż z dniem 1 maja 2016 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Nasza szansa na aktywność”.

Projekt realizowany jest z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gmin Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Ozimek.

 

Kryteria rekrutacyjne:

-        posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnymwstopniuznacznym lub umiarkowanym,

-        osoby pozostającewykluczonespołeczniez powodu swojej dysfunkcji,

-        wynik diagnozy kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w ramach kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym obejmujący:

-        poradnictwo zawodowe,

-        poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

-        szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych,

-        staże zawodowe,

-        usługę trenera pracy.

 

 

Okres rekrutacji:  01.05.2016 - 25.05.2016

Czas trwania projektu: 01.05.2016 – 31.05.2017

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 506 732 771, 508 320 561

bądź zapraszamy do biura projektu (Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 10)

lub na stronę internetową www.siedlisko.org.pl

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny