Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

musieliśmy spotkać odpowiednich LUDZI!
Poniżej (na zdjęciu) genralny Wykonawca: pan Rajmund Czok właściciel firmy CEZETA ze Strzelec Opolskich. 
Dziękujemy..., chociaż przed czasem, ale to i tak zasłużone!
i to na tyle : )