Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Uwaga!!zapytanie ofertowe

uzupełnienie do zapytania ofertowego nr 1/2015

https://www.dropbox.com/s/3nokuek0w2atecd/specyfikacja.pdf?dl=0