Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Uwaga!!Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                                                  Zawadzkie, 3.04.2015

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

dotyczące realizowanego projektu „Daj nam szansę” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

„PRZEKRACZAMY GRANICE”.

 

 

            W związku z realizacją projektu pt.: „Daj nam szansę” zapraszamy do złożenia ofert, których przedmiotem jest wyposażenie (wraz z montażem na miejscu) w profesjonalne urządzenia, ciągu gastronomicznego w przedsiębiorstwie społecznym w Staniszczach Wielkich przy ul. Kościelnej 10.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie II niniejszego zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego też nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

I.                   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”

ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

tel. 508 320 561, fax 77 462 00 49

NIP: 7561899912

e-mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com

www.siedlisko.org.pl

 

II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wyposażenie (wraz z montażem na miejscu) w profesjonalne urządzenia gastronomiczne:

- zmywalni naczyń stołowych

- zmywalni termoportów i pojemników GN

- przygotowalni wstępnej warzyw/dezynfekcja i przechowywanie jaj

- magazynu chłodniczego oraz produktów suchych

- wyposażenie magazynu warzyw

- kuchni głównej

- pomieszczenia na sprzęt porządkowy

- pomieszczenia na odpady

 

Minimalne wymagania dotyczące wyrobów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1.      Dla wszystkich urządzeń i wyposażenia, minimalne wymagania przedstawiono poniżej z podziałem na grupy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż poszczególne wyroby wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są o takich samych, lub równoważnych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

2.      Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i pełen serwis również po gwarancji.

Wyposażenie zmywalni naczyń stołowych :

 

1.      Stół szkieletowy GORT 900x700x850

2.      Stół ze zlewem 1-komorowy z półką GORT 1500x700x850

3.      Bateria sztorcowa wylewka 250mm

4.      Bateria gastronomiczna z wylewką i spryskiwaczem

5.      Zmywarka do mycia naczyń z funkcją wyparzania- wym.590x600x850 

6.      Podstawa pod zmywarkę H=400–wym. 590x530x433 

7.      Zmiękczacz wody do zmywarki poj. 8l

8.      Szafa przelotowa na naczynia, GORT wym. 1000x600x2000 drzwi suwane

9.      Umywalka

10.  Bateria sztorcowa

11.  Wózek na kosze- wym. 520x520x205

 

Wyposażenie zmywalni termoportów i pojemników GN :

1.      Stół szkieletowy-GORT wym. 1300x600x850

2.      Stół z basenem, GORT wm. 1000x700x850 głębokość basenu 400mm

3.      Bateria prysznicowa 2 kolumnowa z wylewką

4.      Regał ociekowy na naczynia kuchenne, regał magazynowy 4 półki perforowane stałe GORT wym. 700x700x2000  2 sztuki

5.      Paleta magazynowa- wym. 935x385x1750

6.      Urządzenie do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji- wym. 300x105x390

 

Wyposażenie przygotowalni wstępnej warzyw/dezynfekcja i przechowywanie jaj

1.       Stół z półką – GORT wym. 1200x600x850

2.       Basen 1-komorowy, GORT  wym. 800x600x850 głębokość basenu 300mm

3.       Bateria sztorcowa wylewka 250 mm

4.       Stół ze zlewem 1-komorowym i miejscem na chłodziarkę pod blatem  -GORT wym. 1200x700x850

5.       Bateria sztorcowa wylewka: 250 mm

6.       Naświetlacz UV do jaj – GORT wym. 402x572x292

7.       Chłodziarka podblatowa na jajka, pojemność:154L, GORT wym. 540x580x800

8.        Pojemnik na odpadki

9.       Półka wisząca wym.1200x300x200

10.   Wózek basen do płukania warzyw GORT wym. 720x600x620

 

Wyposażenie magazynu chłodniczego oraz produktów suchych

1.       Regał aluminiowo-polietylenowy, wym. 935x385x1750 podstawowy

2.       Regał aluminiowo-polietylenowy, dodatkowy wym. 1480x555x1750

3.       Szafa mroźnicza 700l, GORT drzwi pełne otwierane na prawą stronę wym. 700x895x2040

4.       Szafa mroźnicza 700l, drzwi pełne otwierane na prawą stronę 1 sztuka oraz drzwi pełne otwierane na lewą stronę 1 sztuka  wym. 700x895x2040

 

Wyposażenie magazynu warzyw

1.      Regał magazynowy – GORT wym. 500x500x700

2.      Paleta magazynowa – wym. 800x600x150

 

Wyposażenie kuchni głównej:

1.      Szafa chłodnicza, poj. 700l, drzwi  pełne otwierane prawą stroną  GORT wym.700x895x2040

2.      Regał magazynowy GORT 4 pólki stałe perforowane, 2 sztuki wym. 1000X600X1800

3.      Stół roboczy z półką wym.1450x600x850

4.      Stół zabudowany z drzwiami suwanymi GORT wym. 1500x700x850

5.      Nadstawka pojedyncza  wym. 1200x350x400  

6.      Stół ze zlewem 1-komorowym zabudowany szafką z drzwiami otwieranymi GORT wym.1500x700x850

7.      Bateria sztorcowa wylewka 250 mm

8.      Pień do mięsa z możliwością wstawienia pod stół wym.500x500x750

9.      Półka wisząca wym. 1500x300x200

10.  Stół ze zlewem 1-komorowym z półką GORT wym. 1200x600x850

11.  Bateria sztorcowa wylewka 250 mm

12.  Stół chłodniczy z agregatem z lewej strony GORT wym.1370x600x850

13.  Szafka wisząca z drzwiami suwanymi wym.1500x700x850

14.  Stół z półką- GORT wym. 1200x800x850

15.  Stół roboczy zabudowany szafką z drzwiami otwieranymi GORT wym.1200x600x850

16.  Nadstawka pojedyncza GORT wym.1200x350x400

17.  Piec konwekcyjno – parowy 10x1/1GN RATIONAL wym.847x771x1042

18.  Podstawa ze stelażem na pojemniki GNGORT wym.847x725x700

19.  Osłona boczna lewej ściany pieca

20.  Kocioł warzelny prostokątny elektryczny, poj. 200l – 2 sztuki GORT wym. 1000x1150x850   

21.  Trzon elektryczny 4 płytowy, płyty okrągłe GORT wym.800x700x290 

22.  Piekarnik elektryczny- GORT wym. 800x781x558

23.  Patelnia elektryczna przechylna GORT wym. 800x700x850

24.  Okap przyścienny z kompletem filtrów tłuszczowych i oświetleniem wym.4600x1400

25.  Zmiękczacz wody automatyczny do pieca i kotłów wym.455x233x540

26.  Wózek 2 półkowy GORT wym.910x610x900

27.  Półka wisząca wym.1500x300x200

28.  Stół roboczy z półką GORT wym.1500x600x850

 

 

Wyposażenie pomieszczenia na sprzęt porządkowy

1.      Półka wisząca wym.1200x300x200 

2.      Brodzik z  wylewką

 

Wyposażenie pomieszczenia na odpady

1.      Pojemnik z tworzywa sztucznego wym.500x500x700

 

III.             TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający jest zainteresowany terminem realizacji przedmiotu zamówienia do 15 maja 2015 roku z transportem i montażem na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 10.

 

IV . ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

1.      Sposób przygotowania oferty:

Uprzejmie prosimy o złożenie kompletnej oferty w języku polskim zawierającej:

- pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila,

- opis techniczny,

- termin i warunki dostawy,

- warunki płatności,

- warunki gwarancyjne i serwisowe.

 

2.      Oferta musi zawierać: cenę w rozbiciu na poszczególne grupy urządzeń i wyposażenia:

- zmywalni naczyń stołowych

- zmywalni termoportów i pojemników GN

- przygotowalni wstępnej warzyw/dezynfekcja i przechowywanie jaj

- magazynu chłodniczego oraz produktów suchych

- wyposażenie magazynu warzyw

- kuchni głównej

- pomieszczenia na sprzęt porządkowy

 

V.                KRYTERIA OCENY OFERT

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1 - cena  – 50 %

Kryterium 2 – serwis (szybkość reakcji) – 30 %

Kryterium 3 – okres gwarancji – 20 %

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o wyżej wskazane kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów - ( 100 %=100 pkt.)

1 . punkty za kryterium „cena” :

Cena oferty najtańszej

-------------------------------- x 50 = ilość punktów

Cena oferty badanej

2 . punkty za kryterium „serwis”:

Najkrótszy czas interwencji serwisowej od zgłoszenia( liczba godzin)

--------------------------------------------------------------------------------------- x 30 = ilość punktów

Czas podjęcia interwencji serwisowej od zgłoszenia oferty badanej (liczba godzin)

3 . punkty za kryterium „okres gwarancji”:

Okres gwarancji ( liczba miesięcy) oferty badanej

--------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów

Najdłuższy okres gwarancji ( liczba miesięcy)

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę , w oparciu o podane wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasada ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wybór zostanie dokonany w oparciu o ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo.

 

VI.             MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04 2015 roku, do godziny 12:00 pocztą mailową na adres: siedlisko.zawadzkie@gmail.com.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty.

 

VII.           WYBÓR OFERTY

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.siedlisko.org.pl Jeżeli Firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

VIII.       SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Magdalena Grzymek, tel.: 506 732 771

 

IX.             DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W przypadku, gdy w określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym terminie nie wpłynie żadna oferta, lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający unieważnia to postępowanie  i dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zmawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.