Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

W odpwiedzi na ogłoszenie z dnia 10.02.2015r. wpłynęły cztery oferty związane z aranżacją i wykonaniem  ogrodu sensualnego w Staniszczach  Wielkich  przy ul. Kościelnej 10 Na prośbę jednego z oferentów przedłużono termin składania do dnia 13.03.2015r.
 
W dniu 14.03.2015r. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko dokonał analizy przedłożonych ofert. Decyzją większości Zarządu wybrano propozycję Panii Małgorzaty Urban.