Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Dziękujemy za otrzymane oferty na koncepcję  i wykonanie  ogrodu sensualnego. Jednocześnie
 
informujemy, iż  przedłużamy termin składania ofert do 13.03.2015r.