Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Ogród sensualny w Staniszczach Wielkich
 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko zaprasza
do  składania ofert związanych z aranżacją i wykonaniem  ogrodu sensualnego w Staniszczach  Wielkich  przy ul. Kościelnej 10. Ogród będzie  użytkowany przez osoby starsze i przewlekle chore oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. Oferta zawierać powinna propozycję  wstępnej aranżacji  ogrodu wraz z wykazem wykorzystanych roślin, elementów małej architektury oraz kalkulacją robót i kosztów zastosowanych materiałów. Plan aranżacji  ma uwzględniać rosnące na posesji rośliny, z możliwością ich przesadzenia. Dodatkowe  informacje  Tel. 503 064 717