Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Podziękowania

Stowarzyszenie "Siedlisko" serdecznie dziękuję pani Magdalenie Jelonek - socjologowi, adiunktowi w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za nieocenioną pomoc w skonstruowaniu narzędzia do wywiadu pogłębionego.