Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Zbiórka publiczna

W dniach 14-15.06.2014 członkowie stowarzyszenia Siedlisko wraz z wolontariuszami przeprowadzili zbiórkę pubiczną w Kolonowskiem, na podstawie decyzji Burmistrza Kolonowskiego nr SO.5311.3.2014 z dnia 09.06.20141. Jak zwykle społeczność Gminy Kolonowskie i przyjezdni goście wykazali się zrozumieniem i poparciem dla prowadzonych przez nas działań, za co serdecznie dziękujemy!! W wyniku zbiórki zebraliśmy kwotę: 1296,10