Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Wizyta studyjna...

W zeszłym tygodniu przedstawiciele zespołów roboczych z Czech i Polski projektu "Daj nam szansę" uczestniczyli w wizycie studyjnej w Danii. Odwiedziliśmy fundację Paletten z Kopenhagi. Mieliśmy okazję odwiedzić miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Był to dla nas nas bardzo owocny czas, w trakcie którego poznaliśmy młodych niepełnosparwnych ludzi pracujących zawodowo w gastronomii, recyklingu iw ogrodnictwie. W Kopenhadze funkcjonuje w ramach fundacji kilka ośrodków aktywizujących takie osoby, w których proponuje się im pracę i terapię dostosowaną do ich możliwości psychofizyczną. Wszystkie te miejsca są nowocześnie urządzone I wyposażone w niezbędny sprzęt.

W galerii znajdują się zdjęcia z tego wyjazdu.