Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Pierwsza kąpiel za nami

Z wielką radością informujemy, że w ramach projektu "Perspektywy" odbędzie się jeszcze 19 takich wyjazdów, w trakcie których wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem będą korzystać z „dóbr” Aqua Parku w Tarnowskich Górach. Wsparcie skierowane jest do wszystkich uczniów szkoły. Tak więc dzięki unijnym pieniądzom możemy zabrać każdego z nich, bez względu na koszty jakie trzeba ponieść. Wbrew pozorom jest ich sporo. Wielu uczniów naszej szkoły, z powodu sprzężonej niepełnosprawności, wymaga indywidualnego wsparcia. Tym bardziej dotacja, którą otrzymaliśmy na realizację przedsięwzięcia "Perspektywy" ma wyjątkowe efekty.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Poniżej prezentujemy fotki z pierwszego, dziewiczego wyjazdu ; )