Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Daj nam szansę

Projekt „Daj nam szansę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  

„ PRZEKRACZAMY GRANICE”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”   wraz z OO SPMP Jičín - APROPO, ogłasza iż z dniem 3 czerwca 2013 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Daj nam szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany jest z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, które:
- są absolwentami szkół specjalnych,
- rokują na podjęcie aktywności,
- są niezatrudnione,
- zamieszkują teren pogranicza polsko - czeskiego
- są chętne i gotowe do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej.

W czasie projektu 36 beneficjentów (w tym 12 kobiet i 24 mężczyzn) otrzyma kompleksowe szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy w charakterze pomocnika kucharza, konserwatora, asystenta osoby starszej oraz sprzątacza. Szkolenia teoretyczne i praktyczne będą realizowane w 3 edycjach, każda po 100 godzin. Rezultatem projektu „Daj nam szansę” będzie utworzenie w "Kompleksie Siedlisko" 13 miejsc pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Niepełnosprawni zostaną zatrudnieni w wymiarze 0,5 etatu tym samym 26 upośledzonych znajdzie pracę w utworzonym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej.

W "Kompleksie Siedlisko" powstanie dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, w którym niepełnosprawni podejmą pracę jako: asystenci osoby starszej, pomocnik kucharza, pomocnik konserwatora, sprzątacz.

Okres rekrutacji 03.06.2013-31.07.2013 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 506 495 439, 508 320 561 Czas trwania projektu: 2013 – 2015 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- REGULAMIN REKRUTACYJNY

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- DEKLARACJA BENEFICJENTA

Zapraszamy na stronę projektu:

www.dajnamszanse.siedlisko.org.pl