Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego 2009

W dniu 19.10.2010 r. podczas uroczystej gali z okazji Dnia  Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Pani Teresa Truch otrzymała tytuł "Najlepszego Nauczyciela Roku Powiatu Strzeleckiego". Do tej nagrody zgłosiło ją Stowarzyszenie "Siedlisko" wskazując we wniosku jej szczególne zasługi w pracy  z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Pani Teresa jest doświadczonym, kompetentnym oligofrenopedagogiem zatrudnionym w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem.  Wnikliwie diagnozuje potrzeby i środowisko niepełnosprawnej młodzieży. Powyższą wiedzę wykorzystuje w pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej. Umiejętnie motywuje ucznia do działań, zawsze stwarzając możliwość poczucia satysfakcji i twórczej sprawczości.  Z wielkim szacunkiem odnosi się do swoich podopiecznych akceptując i rozumiejąc ich niepełnosprawność. Największą troską i zainteresowaniem obdarza wychowanków uznawanych za bardzo trudnych pod względem wychowawczym. Przyjazna uwaga i zaangażowanie owocuje pozytywnymi zmianami w funkcjonowaniu niepełnosprawnych uczniów.