Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Zarząd

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko w Zawadzkiem jest Organizacją Pożytku Publicznego i funkcjonuje od 2006r. W myśl statutowych założeń Siedliska w bieżącym roku zakończył pracę dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. W związku z powyższym dziękujemy za nieodpłatną pracę i kreatywną, odpowiedzialną postawę wobec niepełnosprawnych podopiecznych: zastępcy Prezesa - pani Ewie John, skarbnikowi - pani Halinie Wiertel, członkowi Zarządu - pani Grażynie Soroce, członkom Komisji Rewizyjnej; pani Justynie Kampczyk oraz panu Arturowi Walkowiakowi.

Walne Zebranie członków Siedliska powołało:

Zarząd w składzie :

Joanna Pietrzela - prezes zarządu

Teresa Truch – z-ca prezesa
 

Magdalena Grzymek – członek zarządu

Ewa Markowska-Neldner - członek zarządu

 

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

Anna Bujmiła - przewodniczący

Monika Nowak – członek

Jolanta Runhke – członek

Nowo ukonstytuowany Zarząd postanowił kontynuować zadania mające na celu wieloaspektową rehabilitację osób niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie ich potencjału zmierzające do samodzielności i satysfakcjonującego funkcjonowania otwartym społeczeństwie. Najważniejszym w obecnej chwili przedsięwzięciem naszej organizacji są działania związane z realizacją projektu „Kompleks Siedlisko” w ramach którego zamierzamy stworzyć miejsce pracy i rehabilitacji, przeznaczone dla naszych wychowanków. Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem jest projekt Zwykli (nie)zwykli, w efekcie którego zostanie wydany kalendarz odzwierciedlający marzenia, potrzeby i oczekiwania wchodzących w dorosłe w życie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności, mające potrzebę zaangażowania się w wolontariat, podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.