Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Firmy i instytucje

W imieniu naszych niepełnosprawnych przyjaciół, którzy pomimo przeciwności losu są ciepli, uśmiechnięci i otwarci na drugiego człowieka serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Państwa reakcja i zainteresowanie utwierdza nas w słuszności podejmowanych działań. Prosimy o życzliwą pamięć jednocześnie życząc wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Geopol-GM Biuro Geodezyjne                                          Wyświetlanie newNESsTlogo.png