Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Aktualności

UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB ZALEŻNYCH!!!!!!!

Uwaga opiekunowie osób zależnych!     Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” realizuje projekt pn. „Aktywny model”, w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych  w zakresie usług  społecznych -wsparcia dla osób niesamodzielnych  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 . Projekt skierowany jest do osób zależnych z terenu gminy Kolonowskie i Zawadzkie. W ramach trzyletniego przedsięwzięcia uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: 1. Usług asystenckich, w tym również usługi opiekuńcze i specjalistyczne zmierzających do zwiększenia aktywnego, a poprzez to samodzielnego funkcjonowania – 48 h/m-c 2. Realizacji zajęć edukacyjnych, kulturalnych i krajoznawczych. 3. Realizacji zajęć z wykorzystaniem IT. 4. Dostarczania dwudaniowych posiłków do miejsca zamieszkania. 5. Likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. 6 Trzytygodniowych pobytów wytchnieniowych w Domu Opieki „Siedlisko”. 7. Udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego dla opiekunów faktycznych.   Kryteria rekrutacji do projektu: - Mieszkańcy Gminy Kolonowskie lub Gminy Zawadzkie - pierwszeństwo w projekcie mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarująca lub na osobę w rodzinie - osoby zależne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.   Udział w projekcie jest bezpłatny!     Koordynator projektu: Joanna Pietrzela 503 064 717    

Czytaj więcej →

Prelekcja lekarza internisty

W ramach projektu „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON odbędzie się prelekcja lekarza internisty. Tematem prelekcji będzie troska o zdrowie i kondycję psychofizyczną w kontekście   profilaktyki zdrowotnej. Beneficjentów, Ich rodziców i opiekunów  oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zasad zdrowego żywienia serdecznie zapraszamy do Staniszcz Wielkich, ul. Kościelna 10 w piątek  25 listopada 2016r.  godz  17.00

Czytaj więcej →

Prelekcja dietetyka

Wramach projektu „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON odbędzie się prelekcja dietetyka. Tematem prelekcji będzie troska o zdrowie i kondycję psychofizyczną w kontekście  racjonalnego i zbilansowanego odżywiania.           Beneficjentów, Ich rodziców i opiekunów  oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zasad zdrowego żywienia serdecznie zapraszamy do Staniszcz Wielkich, ul. Kościelna 10    w czwartek 10 listopada 2016r.  godz  17.00 Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej →

Zaproszenie do projektu

W ramach projektu  „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRONzapraszamy beneficjentów i Ich opiekunów na indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju dojrzałości społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Indywidualne konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek w godz 16.00 do 19.00, w siedzibie stowarzyszenia Siedlisko, w Staniszczach Wielkich,  ul. Kościelna 10 Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej →

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!!

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

Czytaj więcej →

NASZA SZANSA NA AKTYWNOŚĆ

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” ogłasza, iż z dniem 1 maja 2016 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Nasza szansa na aktywność”. Projekt realizowany jest z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gmin Kolonowskie, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Ozimek.   Kryteria rekrutacyjne: -        posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnymwstopniuznacznym lub umiarkowanym, -        osoby pozostającewykluczonespołeczniez powodu swojej dysfunkcji, -        wynik diagnozy kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.   Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w ramach kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym obejmujący: -        poradnictwo zawodowe, -        poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, -        szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych, -        staże zawodowe, -        usługę trenera pracy.     Okres rekrutacji:  01.05.2016 - 25.05.2016 Czas trwania projektu: 01.05.2016 – 31.05.2017   Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 506 732 771, 508 320 561 bądź zapraszamy do biura projektu (Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 10) lub na stronę internetową www.siedlisko.org.pl     Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Czytaj więcej →

Zagłosuj!!!

Miło poinformować, że Tereska Truch -(z-ca Prezesa) została nominowana do plebiscytu organizowanego przez Nową Trybunę Opolską - Człowiek  Roku!  Zagłosuj :) http://plebiscyty.nto.pl/plebiscyt/karta/teresa-truch,27450,1389630,t,id,kid.html#glosuj

Czytaj więcej →

Na dachu świata...

Poniższa galeria przedstawia to, co na naszym małym "dachu świata" oraz to, co z niego widać. Przy Kościelnej 10 w Staniszczach Wielkich już niedługo nasi niepełnosprawni intelektualnie podopieczni rozpoczną pracę! Czyż to nie jest urokliwe miejsce???

Czytaj więcej →

"Aby dojść do tych dróg, własnych i pisanych..."

musieliśmy spotkać odpowiednich LUDZI!
Poniżej (na zdjęciu) genralny Wykonawca: pan Rajmund Czok właściciel firmy CEZETA ze Strzelec Opolskich. 
Dziękujemy..., chociaż przed czasem, ale to i tak zasłużone!
i to na tyle : )

Czytaj więcej →

Uwaga!!Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                                                  Zawadzkie, 3.04.2015

Czytaj więcej →

Uwaga!! Ogród sensualny w Staniszczach Wielkich

W odpwiedzi na ogłoszenie z dnia 10.02.2015r. wpłynęły cztery oferty związane z aranżacją i wykonaniem  ogrodu sensualnego w Staniszczach  Wielkich  przy ul. Kościelnej 10 Na prośbę jednego z oferentów przedłużono termin składania do dnia 13.03.2015r.   W dniu 14.03.2015r. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko dokonał analizy przedłożonych ofert. Decyzją większości Zarządu wybrano propozycję Panii Małgorzaty Urban.

Czytaj więcej →

Uwaga!!! Ogród sensualny w Staniszczach Wielkich

Dziękujemy za otrzymane oferty na koncepcję  i wykonanie  ogrodu sensualnego. Jednocześnie   informujemy, iż  przedłużamy termin składania ofert do 13.03.2015r.

Czytaj więcej →

Ogród sensualny w Staniszczach Wielkich

Ogród sensualny w Staniszczach Wielkich   Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko zaprasza

Czytaj więcej →

Praca a renta socjalna

Praca a renta socjalna...   Z myślą o osobach niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Staniszczach Wielkich budujemy przedsiębiorstwo społeczne.

Czytaj więcej →

Drugi etap w SED+D

Poniżej orginalna treść maila, który otrzymaliśmy jako odpowiedź na zgłoszony przez nas projekt przedsiębiorstwa społecznego Siedlisko. Będziemy oceniani spośród 33 organizacji - trzymajcie kciuki !!!!

Czytaj więcej →

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

Niech zbliżające się święta staną się dla Państwa szansą na dostrzeżenie drugiego człowieka,   nie przez pryzmat stereotypów, ale indywidualnych możliwości. Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą:  Podopieczni, członkowie i sympatycy organizacji.

Czytaj więcej →

Wygrana w NESsT

Kochani Siedlisko zostało finalistą pierwszego Konkursu NESsT na biznes plan dla przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego otrzymało grant inwestycyjny w wysokośi 15 000,00 dorarów. Ponadto nasza organizacja zostanie włączona do portfolio projektowego NESsT. Więcej info w zakładce O nas/ Nagrody i wyróżnienia : ) 

Czytaj więcej →

Elewacja...

Och, ile nam ona napsuła krwi..., ale w końcu jest decyzja! Zgodna, a to najważniejsze! Właśnie tak będzie wyglądać frontowa ściana niejakiego przedsiębiorstwa społecznego, które już niebawem będzie miejscem pracy dowcipnych, sympatyczych i wyjątkowych ludzi - naszych podopiecznych.

Czytaj więcej →

Budowa

"Kompleks Siedlisko" w rozkwicie. Konsorcjum budowlane "Cezeta" ostro wzięło się do pracy. Tydzień temu zakończyło się docieplenie budynku oraz wzmocnienie fundamentów.

Czytaj więcej →

Podziękowania

Stowarzyszenie "Siedlisko" serdecznie dziękuję pani Magdalenie Jelonek - socjologowi, adiunktowi w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za nieocenioną pomoc w skonstruowaniu narzędzia do wywiadu pogłębionego.

Czytaj więcej →

Wizyta studyjna...

W zeszłym tygodniu przedstawiciele zespołów roboczych z Czech i Polski projektu "Daj nam szansę" uczestniczyli w wizycie studyjnej w Danii. Odwiedziliśmy fundację Paletten z Kopenhagi. Mieliśmy okazję odwiedzić miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Był to dla nas nas bardzo owocny czas, w trakcie którego poznaliśmy młodych niepełnosparwnych ludzi pracujących zawodowo w gastronomii, recyklingu iw ogrodnictwie. W Kopenhadze funkcjonuje w ramach fundacji kilka ośrodków aktywizujących takie osoby, w których proponuje się im pracę i terapię dostosowaną do ich możliwości psychofizyczną. Wszystkie te miejsca są nowocześnie urządzone I wyposażone w niezbędny sprzęt. W galerii znajdują się zdjęcia z tego wyjazdu.

Czytaj więcej →

Zbiórka publiczna

W dniach 14-15.06.2014 członkowie stowarzyszenia Siedlisko wraz z wolontariuszami przeprowadzili zbiórkę pubiczną w Kolonowskiem, na podstawie decyzji Burmistrza Kolonowskiego nr SO.5311.3.2014 z dnia 09.06.20141. Jak zwykle społeczność Gminy Kolonowskie i przyjezdni goście wykazali się zrozumieniem i poparciem dla prowadzonych przez nas działań, za co serdecznie dziękujemy!! W wyniku zbiórki zebraliśmy kwotę: 1296,10

Czytaj więcej →

Wracamy na budowę...

Po wielu niepewnych miesiącach, okupionych stresem i niepewnością w końcu dobre informacje! Wracamy na budowę!!!! W dniu 6 czerwca 2014 roku podpisaliśmy umowy z nowym Wykonawcą oraz z nowym Inspektorem Nadzoru. W zeszłym tygodniu odbyło się przekazanie budowy nowemu Wykonawcy. Trzymajcie kciuki! W galerii znajduje się kilka zdjęć z naszej wizyty na budowie.

Czytaj więcej →

UWAGA RODZICE!

Stowarzyszenie "Siedlisko" zaprasza niepełnosprawne dzieci na bezpłatne terapie. Więcej info w załączeniu...

Czytaj więcej →

Wyniki zapytania ofertowego

W dniu 03.06.2014 dokonano wyboru oferenta. Realizację zadania pn."„Przebudowa i adaptacja obiektu byłej podstawowej przy ul. Kościelna 10 w Staniszczach Wielkich na siedzibę KOMPLEKSU SIEDLISKO – ośrodka socjalizacji dla osób niepełnosprawnych”. prowadzić będzie Konsorcjum w skład którego wchodzą firmy: „CEZETA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe, P.H.U. NOW-BUD Leszek Nowak, BHU Ciepło-Dom s. c. A W Studzińscy ze Strzelec Opolskich. W ciągu 5 dni od wyłonienia wykonawcy zostanie podpisana umowa.

Czytaj więcej →

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn."„Przebudowa i adaptacja obiektu byłej podstawowej przy ul. Kościelna 10 w Staniszczach Wielkich na siedzibę KOMPLEKSU SIEDLISKO – ośrodka socjalizacji dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej →

Fakty...

Dzielimy się z Wami różnymi informacjami. Tym razem chcielibyśmy podzielić się wiadomością o udanej współpracy z samorządem gminnym.

Czytaj więcej →

Nasi przyjaciele