Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Projekt PFRON

Dorosłość osób obarczonych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie jest tak oczywista jak u zdrowych rówieśników. W ferworze walki o zdrowie, obciążając niezliczoną ilością terapii nie dostrzegamy marzeń, planów osób upośledzonych. Często dorosłość zaskakuje otoczenie osoby niepełnosprawnej. Część naszych podopiecznych ma szansę na niezależność – pracują zawodowo, potrzebują wsparcia w procesie dojrzałości społecznej.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom młodych mieszkańców powiatu strzeleckiego, opolskiego i oleskiego Siedlisko realizuje projekt pod nazwą: "Stymulowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych”, finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. Beneficjenci i Ich rodzice otrzymają wsparcie w zakresie dojrzałość psychospołeczną, wdrażanie do racjonalnego gospodarowania wolnym czasem, nauka planowania wydatków i zarządzania budżetem domowym.