Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Last minute

O  projekcie

Last Minute  to projekt realizowany w ramach zadania publicznego: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Termin realizacji: 15.10.2014 – 15.12.2014

Głównym celem  projektu jest zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym poprzez rozbudzenie i kształtowanie wśród nich aktywnej postawy prozawodowej w trakcie weekendowego obozu szkoleniowo-integracyjnego.

Przedsięwzięcie umożliwiło:

·         włączenie rodziców/opiekunów w proces aktywizowania społeczno-zawodowego wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym jako niezbędnego ogniwa gwarantującego skuteczną aktywność na rynku pracy.

·         promowanie w środowisku lokalnym osób niepełnosprawnych intelektualnie jako aktywnych, przydatnych i wartościowych obywateli.

Obóz szkoleniowo – integracyjny odbył się w Istebnej gdzie beneficjenci mieli okazję poznać standardy aktywizacji zawodowej od lat, z powodzeniem realizowane w Polsce. Jednym z prelegentów szkolenia był przewodniczący koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, założyciel pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Polsce pan Kazimierz Nowicki. Pan Nowicki zaprezentował uczestnikom stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

                Spotkania, rozmowy, prelekcje przyczyniły się do pokazania rodzicom, opiekunom i młodzieży, że najistotniejsze jest przemodelowanie postawy wobec osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne nie są pacjentami, klientami totalnej opieki lecz są przede wszystkim obywatelami z należnymi Im prawami.