Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Konkurs NESsT

Kochani,

Siedlisko zostało finalistą pierwszego Konkursu NESsT na biznes plan dla przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego otrzymało grant inwestycyjny w wysokości 15 000,00 dolarów. Ponadto nasza organizacja zostanie włączona do portfolio projektowego NESsT. "Organizacja NESsT została powołana w przekonaniu, że przedsiębiorczość społeczna jest znakomitym narzędziem dostarczającym grupom marginalizowanym umiejętności, technologii i wsparcia potrzebnego do przezwyciężenia barier społecznych i wyjścia z kręgu ubóstwa", twierdzi Nicole Etchart, Co-CEO NESsT". A nam pozostaje się, jedynie z tym zgodzić.

To wyróżnienie jest dla naszego przedsięwzięcia ogromnym wsparciem i wyjątkową szansą na jego powodzenie. Oprócz niezwykle istotnej kaski : ) otrzymamy merytoryczne, niezwykle ważne w osiągnięciu sukcesu wsparcie.  

Korzystając z okazji składamy gratulacje wszystkim tym, którzy na co dzień podejmują próby zmiany szarej rzeczywistości osób wykluczonych i zmarginalizowanych. Jesteśmy pewni, że kiedyś osiągną sukces.

P.S. Szczególne uznanie dla Fajnej Spółdzielni Socjalnej, Bielskiej Krainy i Fundacji Sedeka oraz dla wyróżnionej pracowni EKOMOTYWA.