Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Terapia AAC

W terapii weżmie udział czworo niepełnosprawmych dzieci tj. Natalia, Waneska, Marcin i Patryk. Każde z 4 dzieci otrzyma wsparcie w postaci 40 godzin terapii. Specjalistyczną terapię rozpoczął "Weekend z AAC", który zorganizowaliśmy w dniach 22.08.-24.08.2014 r. Czworo beneficjentów zdiagnozowano w zakresie kompetencji komunikacyjnych oraz opracowano dla nich strategie komunikacyjne. Diagnozy przeprowadziła dr Magdalena Grycman wspólnie z naszymi terapeutami AAC. Mamy nadzieję, że dzieci i ich rodzice wykorzystają propozycje AAC do codziennego porozumiewania się. W galerii znajdują się zdjęcia z tych zajęć.