Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

O projekcie

Projekt „Kod dostępu” jest formą dodatkowych, wysokospecjalistycznych oddziaływań zmierzających do poprawy jakości życia osób wielorako niepełnosprawnych. Projekt zabezpiecza najmłodszym niepełnosprawnym mieszkańcom z terenu Powiatu Strzeleckiego dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii. Osoby te bardzo często są pomijane w działaniach terapeutycznych ze względu na zły stan psychofizyczny. Istniejąca na terenie powiatu strzeleckiego rehabilitacja nie uwzględnia proponowanych przez nas terapii. Sytuacja tych osób jest trudna, a poziom zależności od opiekunów bardzo wysoki. Ludzie doświadczający takiej sytuacji potrzebują niewątpliwie najsilniejszego, najbardziej wieloaspektowego i skoordynowanego wsparcia. Bardzo istotne jest to, aby osoby z niepełnosprawnością sprzężoną już od młodych lat poddawane były edukacji i rehabilitacji. Proponowane wobec tych ludzi działania edukacyjno-rehabilitacyjne jako priorytetowe przyjmować powinny edukację ukierunkowaną na naukę samodzielności i samoobsługi, podtrzymywanie i prowadzenie komunikacji z innymi ludźmi jak również terapię ruchową. Szczególnie w niewielkich, powiatowych miejscowościach, oddalonych od metropolii, dzieci wielorako niepełnosprawne, pozostawione są same sobie. Głównym założeniem projektu “Kod dostępu” jest prowadzenie specjalistycznej terapii dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, mieszkających na terenach wiejskich w Powiecie Strzeleckim. Zajęciami obejmiemy 16 osób w wieku od lat 3 – 16, wobec których istnieją przesłanki do prowadzenia terapii metodą SI, AAC i Hipoterapii. Powyższe rozwiązania rehabilitacyjno-terapeutyczne są niedostępne w naszym powiecie, przez co osłabiają możliwości rozwojowe dzieci wielorako niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkurs ofert na wykonanie w roku 2014 zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Koszt przedsięwzięcia: 35 186,00 zł