Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Siedlisko w liczbach

Rok 2013
Podopieczni objęci wsparciem: 120 osób
Wpływy środków finansowych ogółem: 315 097,16 zł
Z dotacji: 263 737,77 zł
Darczyńcy prywatni: 28 301,44 zł
1%: 17 424,55 zł

Rok 2012
Podopieczni objęci wsparciem: 80 osób
Wpływy środków finansowych ogółem: 213 533,84 zł
Z dotacji: 160 886,52 zł
Darczyńcy prywatni: 38 364,65 zł
1%: 13 730,70 zł

Rok 2011
Podopieczni objęci wsparciem: 110 osób
Wpływy środków finansowych ogółem: 428 270,34 zł
Z dotacji: 397 875,43 zł
Darczyńcy prywatni: 15 635,12 zł
1%: 13 511,60 zł