Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

2012

Sprawozdawczość za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne

 

Rachunek wyników

 

Bilans

 

Informacja dodatkowa