Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

2011

Sprawozdawczość za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe