Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

2010

Sprawozdawczość za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne


Rachunek wyników


Bilans