Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

1 procent

Pomóżmy niepełnosprawnym w dążeniu do aktywności!
Szanowni Państwo pozwólcie, że jedynie na chwilę przeniesiemy Was do codzienności osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Coraz częściej widzimy Ich na ulicach naszych miast; większość ma znoszone ubrania, braki w uzębieniu, czasami prezentują dziwaczne zachowania. Chcecie większych wrażeń zajrzyjcie do DPS w X– niestety to się nie uda, ponieważ przed Domem zatrzyma Was tablica OBCYM WSTĘP WZBRONIONY – czy ktoś powiesiłby taką tablicę na swoich drzwiach???
Konsekwencje tych powierzchownych wrażeń mają daleko idące skutki. Ludzie nie znają kompetencji, potrzeb, marzeń osób niepełnosprawnych. Omijając w duchu zaklinamy, aby coś takiego nie przytrafiło się nam ani naszym bliskim.
Siedlisko dąży do zmiany dotychczasowego standardu życia osoby obarczonej upośledzeniem. Wiemy, że najważniejsza jest ich aktywność społeczna i jeżeli tylko to możliwe również zawodowa.
Obecnie realizujemy trudne dla nas wyzwanie – budujemy innowacyjną firmę społeczną, będącą miejscem pracy i rehabilitacji osób obarczonych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Powyższe zadanie adresowane jest również do Seniorów. W firmie będzie funkcjonował Zakład Opieki Leczniczej dla osób starszych i przewlekle chorych.
Podopieczni Siedliska chcą aktywnie funkcjonować w sferze zawodowej i społecznej. Do niedawna społeczeństwo nie wyobrażało sobie osób upośledzonych jako aktywnych zawodowo obywateli. Dzisiaj wiemy, że przy stworzeniu specjalistycznych warunków nasi wychowankowie mogą realizować się zawodowo i społecznie a tym samym godnie żyć.
Dlatego prosimy o 1% i inne możliwe z Państwa strony formy pomocy. Prosimy o zaangażowanie w imię spokojnego, własnego życia, udanych dzieci czy satysfakcjonującego związku.
W 2013 roku dzięki Państwa życzliwości otrzymaliśmy 17 424, 55 zł. Powierzone środki w całości przeznaczyliśmy na aktywizację zawodową naszych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków.

NR KRS: 0000254998