Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Karkonoskie opowieści

"Karkonoskie opowieści"- celem projektu było połączenie wypoczynku z czynną rehabilitacją podczas dziesięciodniowego wyjazdu w Karkonosze. W ten sposób daliśmy wzorzec naszej młodzieży na efektywne spędzanie wolnego czasu. W ramach wyjazdu zwiedziliśmy kluczowe miejsca o wartości historycznej i przyrodniczej regionu, zdobyliśmy najwyższe szczyty oraz realizowaliśmy rehabilitację ukierunkowaną na rozwój umiejętności społecznych.

Całkowity koszt projektu to: 12 688,90 zł z czego 7 450,00 zł. pozyskaliśmy od sponsorów. Wkład własny stowarzyszenia wyniósł 4 638,90 zł.

TUTAJ galeria z tego wyjazdu.