Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Zwykli (nie)zwykli

„Zwykli (nie)zwykli” – celem projektu jest popularyzacja wśród społeczeństwa zasadniczych problemów niepełnosprawności intelektualnej. Produktem finalnym projektu jest kalendarz, którego rozpowszechnienie ma przybliżyć ludziom oczywiste potrzeby, marzenia i oczekiwania niepełnosprawnych. Nasi podopieczni tak jak ludzie pełnosprawni 0chcą pracować, kochać i żyć samodzielnie. Nakład, który rozprowadziliśmy w 2010 roku wyniósł 700 egzemplarzy, a dochód ze sprzedaży zasilił budżet stowarzyszenia.

TUTAJ można pobrać ten kalendarz.