Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

"Śląska Włóczęga- śladami Książąt Piastowskich"

„Śląska Włóczęga- Śladami Książąt Piastowskich” -założeniem projektu było poznanie historii Książąt Piastowskich, zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą Regionu Śląskiego. Poprzez nowe doświadczenia beneficjenci projektu mieli okazję do nauki przestrzegania ogólnie przyjętych zasadach życia społecznego.

Całkowity koszt projektu to: 38 515,00 zł., z czego 26 275, 00 zł. pozyskaliśmy w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku. Aktywizacja jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. 

Chcesz obejrzeć film- kliknij tutaj

http://www.youtube.com/siedliskotv#p/u/13/DnlcLlGb84I