Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Bez barier

"Bez barier" projekt, który zrewolucjonizował życie wielu...

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w 2009 r.  zrealizowało projekt "Bez barier" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przygotowany był z myślą o osobach przebywających na emeryturze, otwartych na zgłębienie nowych umiejętności i gotowych na współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Zasadniczym celem projektu była integracja tych dwóch grup tj. osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (15 osób) i osób starszych z terenu gminy Zawadzkie (15 osób).

Łączny koszt projektu to: 50 000,00 zł.

Chcesz obejrzeć film - kliknij  cz.1  i cz.2

http://www.youtube.com/watch?v=yCIdqdRJ7SU

http://www.youtube.com/watch?v=I5F-nbk_Sl8