Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

III Etap

Podaruj mi swoje dwie godziny

W ramach przygotowań do I Opolskiej Gali beneficjenci projektu udali się na spotkania w Ministerstwie Polityki i Pracy z Panem Ministrem Kamyszem oraz Pełnomocnikiem do Spraw Osób Niepełnosprawnych z Panem Ministrem J Dudą, odwiedzili PFRON, gdzie  przedstawili swoje problemy i  potrzeby Panu Prezesowi W Skibie. Spotkali się również z Posłami na Sejm, Wojewodą Opolskim, Marszałkiem Województwa władzami samorządowymi i lokalnym biznesem – zgodnie z założeniami projektu wzięli sprawy w swoje ręce opowiadając o  planach na przyszłość i zachęcając do podarowania 2 GODZIN podczas I Opolskiej Gali.