Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

II Etap

„Nikt z nas nie jest doskonały”

Każdy z 15 beneficjentów otrzyma indywidualne wsparcie w postaci konsultacji w gabinecie fryzjerskim i kosmetycznym.