Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

I Etap

W ramach projektu „We własnym interesie” 15 niepełnosprawnych  intelektualnie  beneficjentów uczestniczy w zajęciach warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej, psychoedukacji oraz podstaw estetycznego i schludnego wyglądu.