Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

We własnym interesie

„We własnym interesie” to projekt realizowany w ramach zadania publicznego Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

15 listopada 2011 roku Siedlisko rozpoczęło realizację projektu „We własnym interesie”. Tą drogą zaprezentujemy mocne strony osób niepełnosprawnych; ich potrzeby i niezagospodarowane dotychczas możliwości. W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 47/3). Aby podkreślić rangę problemów z jakimi borykają się niepełnosprawni zorganizujemy I Galę Opolską „Podaruj mi swoje dwie godziny”. Zaprosimy na nią przedstawicieli samorządu, biznesu i mediów prezentując swoje mocne strony i palące potrzeby. Gala będzie okazją do podziękowania przyjaciołom Siedliska oraz do refleksji nad sytuacją osób z upośledzeniem. Nasi podopieczni zaprezentują zaproszonym gościom spektakl teatralny i reportaż ilustrujący ich możliwości i potencjał. Obecnie w Staniszczach Wielkich odbywają się zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, psychoedukacji, poprawy wizerunku zewnętrznego. Uczestnicy projektu korzystają z konsultacji w gabinecie kosmetycznym i fryzjerskim. Po takich przygotowaniach spróbują samodzielnie zadbać o swoje sprawy; osobiście udadzą się z zaproszeniami na Opolską Galę, zaprezentują potencjalnym gościom swoje potrzeby i marzenia.