Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

IV Etap

12 grudnia 2011 r. na małej scenie Teatru im. J. Kochanowskiego odbyła się premiera „Oskara”. Spektakl sfinalizował kilkumiesięczne działania młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariuszy pod kierunkiem instruktorów. Beneficjenci doświadczali teatru czynnie uczestnicząc w tworzeniu spektaklu, przygotowując kalendarz, zaproszenia i plakaty.

„Oskar” wzrusza, skłania do refleksji ale jednocześnie odzwierciedla kompetencje naszych wychowanków, zaprzeczając stereotypowym opiniom o niepełnosprawności intelektualnej.

ZAPRASZAMY  NA  OSKARA!