Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Uczestnicy

SEKCJA REŻYSERSKO- TEATRALNA

                   

SEKCJA SCENOGRAFICZNA 

     

SEKCJA PRODUCENCKO- PROMOCYJNA

       

SEKCJA TECHNICZNA