Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

O projekcie

Stowarzyszenie "Siedlisko" od 5.06.2011r realizuje zadanie publiczne Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą AntyRamy w ramach 8 obszaru wsparcia Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Priorytet 3 Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. W projekcie biorą udział wolontariusze i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębszym. Beneficjenci projektu są absolwentami lub uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem i w Kadłubie. Głównym celem projektu AntyRamy jest wielokierunkowe oddziaływanie związane z bezpośrednim obcowaniem i współtworzeniem sztuki teatralnej. Zależy nam na rozwoju indywidualnych kompetencji i uzdolnień. Jednak przede wszystkim projekt jest apelem o szacunek wobec niepełnosprawności i godne jej miejsce w społeczeństwie. Wolontariusze wraz z niepełnosprawną młodzieżą pracują nad realizacją spektaklu teatralnego „Oskar”. Scenariusz sztuki został opracowany przez Panią Teresę Truch na kanwie bestselleru Erica Emanuela Schmitta „Oskar i Pani Róża”. Pracę nad spektaklem będzie odzwierciedlał zaprojektowany przez beneficjentów kalendarz. Zajęcia w ramach projektu „AntyRamy” cieszą się dużym zainteresowaniem, są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczestników, pozytywnie wpływają na twórczą aktywność wolontariuszy, wychowanków i instruktorów.