Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Rekrutacja

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACYJNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DEKLARACJA WOLONTARSZIUSZA PROJEKTU
DEKLARACJA