Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

"Wszystko co dobre..."

"Wszystko co dobre szybko się kończy" tak mówi stare porzekadło, a nam ni mniej ni więcej, wypada się z nim zgodzić. Dwumiesięczne "płatne staże" realizowane w ramach projektu "Punkt Wsparcia" dla naszych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym beneficjentów odmieniły życie wielu. Chcemy Państwu opowiedzieć o naszych doświadczeniach, które należy jednak rozpatrywać w kilku aspektach:

1. Praca: dla wielu przymus, a dla reszty sens życia. Jednak dla tych pierwszych i drugich podstawa życia, celowość i sens, a co najważniejsze samorealizacja: Nie mamy wątpliwości w naszym przypadku jest tak samo! Potwierdzeniem niech będzie prawie 100% obecność naszych podopiecznych na stażach... i podkreślam nie podrabialiśmy podpisów ; ). Wśród beneficjentów zdarzyli się i tacy, co w trakcie trwania projektu pracowali WOLONTARYJNIE. W tym miejscu chcemy podziękować: Andrzejowi Piotrowiczowi, Justynie Malanowskiej, Damianowi Krzyśkowi i Marcinowi Kiasowi za społeczne zaangażowanie. Wyżej wymienieni przepracowali społecznie w sumie 220 godzin z wiarą, że ich życie może stać się lepsze.

2. Odpowiedzialność i sumienność: Kochani nie było dnia, w którym nie odnotowalibyśmy zaangażowania uczestników projektu w to co robią... nie było dnia, w którym musieliśmy wobec nich stosować jakieś "specjalne wsparcie". Praca naszych podopiecznych  była prawdziwa i adekwatna do umiejętności... Jednak, to co mnie absolutnie zachwyciło to ich determinacja i nieustępliwość w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków. 

3. Rozwój:  Nigdy wcześniej nie widziałam takiej przemiany... uczestników projektu z chłopców na mężczyzn, z dziewcząt na kobiety. ONI stali się pop prostu DOROŚLI. Z mojej głowy zniknęły obrazy nadopiekuńczych działań wyparte ujęciami pełnymi samodzielności i zaradności. 

4. Interakcja międzyludzka:..., te dwa miesiące pokazały, że ICH i nasze życie może świetnie funkcjonować w symbiozie. Ilość, wyjątkowych relacji nawiązanych i utrzymywanych, NOTABENE, w  jakościowej Integracji, staje się uzasadnieniem działań podejmowanych prze Siedlisko. Jedyne co mi pozostaje, to napisać, że jeszcze czkamy na Państwa.

Dziękujemy:

- Robertowi za wieczny uśmiech i koparkę...

- Mateuszowi za lotność umysłu...

- Krystianowi za MOCNY akcent...

- Arturowi za to, że go poznaliśmy...

- Hubertowi za dobrą radę...

- Michałowi za...

- Norbertowi Czapli, specjalne podziękowania za to, że jest z nami,

- Praktykantce Anieli za praktykę

- Ryśkowi..., za bociany...

Projekt "Punkt Wsparcia" jest jak kolonia, o której nigdy nie zapomnisz...

Nadal zachwycona Koordynatorka projektu Teresa Truch

P.S. Gorąco polecam ; )