Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Profil zawodowy

Zespół Preorientacji Zawodowej projektu "Punkt Wsparcia" właśnie zakończył pracę nad przygotowaniem profilu zawodowego beneficjentów, dzięki któremu uczestnicy zostali skierowani na staże. W ramach swojej pracy specjaliści przeprowadzili całościową diagnozę beneficjentów opartą na wywiadzie, analizie dokumentacji i obserwacji w sytuacji aktywności zawodowej i społecznej. Poniżej uczestnicy projektu skierowani na poszczególne praktyki...

 

POMOCNIK PRACOWNIKA PRAC REMONTOWYCH

            

POMOCNIK SPRZĄTACZA

   

POMOCNIK OGRODNIKA