Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Etap I

Projekt „Punkt Wsparcia” ruszył na dobre. Beneficjenci systematycznie uczestniczą w sobotnich zajęciach warsztatowych. W trakcie spotkań zespół w składzie psycholog, doradca zawodowy i pedagog specjalny opracowuje Indywidualny Profil Zawodowy dla każdego z beneficjentów. Zapoznaje się także z dokumentacją uczestników projektu oraz obserwuje beneficjentów w konkretnych sytuacjach ilustrujących ich aktywność zawodową i społeczna. Nasi podopieczni mają także okazję na bezpośredni kontakt ze specjalistami w trakcie dwugodzinnych zajęć, gdzie mogą szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu cieszą się zajęcia warsztatowe „Spotkania z pracą”, które mają na celu podniesienie elementarnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji, odpowiedzialnego stosunku do pracy (punktualności, rzetelności i sumienności).

Poniżej prezentujemy zdjęcia