Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Sala terapii sensorycznej

W ramach realizowanego projektu "Perspektywy" w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem powstała Sala Integracji Sensorycznej. Aby profesjonalnie objąć wsparciem uczniów szkoły pani Jola Ruhnke i pani Monika Nowak ukończyły specjalistyczny kurs. Krótko o SI: Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska, w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg otrzymuje informacje od wszystkich zmysłów, które rozpoznaje, interpretuje, segreguje i integruje ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiada adekwatną reakcją.Podczas zajęć z elementami integracji sensorycznej nasi uczniowie będą mieli możliwość poznania nowych metod pracy. Zajęcia te nie uczą konkretnych umiejętności (np. jazdy na rowerze) ale usprawniają pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadaniach podnosi swoją samoocenę. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń.