Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym

„Wszystko co robimy,
wpływa na życie innych.”

Nicolas Cage

Biblioteka niepełnosprawnego człowieka

W ramach realizacji projektu "Perspektywy" doposażyliśmy szkolną bibliotekę w niezbędne "woluminy". Zależy nam aby zgromadzone w ten sposób zasoby posłużyły naszym niepełnosprawnym uczniom. W bibliotece znalazły się audiobooki z literaturą dziecięcą i młodzieżową, filmy z klasyki kina oraz płyty z różnorodną muzyką. W ten sposób zgromadzone zasoby nie tylko zachęcą uczniów do korzystania z biblioteki, nauczą racjonalnego gospodarowania wolnym czasem oraz niewątpliwie poszerzą ich zainteresowania.