Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Pracujesz i masz...- PFRON


AKTUALNOŚCI:

19.07.2023 r. 


Mimo że za oknem astronomiczne lato i żar leje się z nieba my nie zwalniamy tempa…Uczestnicy projektu pod czujnym okiem naszego trenera pracy, psychologa i doradcy
zawodowego od kwietnia 2023 roku uczestniczą w projekcie „Pracujesz i masz…” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON i realizujązadania w ramach projektu.
Krótka fotorelacja poniżej:
https://drive.google.com/file/d/16JeHSUQYhzjYnAsHTypSSQGO9RaRu1Iu/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1wnts1qrkbZAqn-jEcFqcpI-TGshe2FHE/view?usp=drive_link

03.04.2023 r.
Stowarzyszenie Siedlisko informuje o zrealizowaniu pierwszego etapu projektu „Pracujesz i masz”w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON. Ze wsparcia skorzystało sześciu niepełnosprawnych beneficjentów, którzy skorzystali z wsparcia zmierzającego do podjęcia pracy po odbyciu cyklu specjalistycznych szkoleń oraz sześcio miesięcznego stażu. Po zakończeniu pierwszej edycji projektu czterech uczestników podjęło pracę. Dziękujemy "Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz" Sp. z o.o. z Zawadzkiego za owocną współpracęw zakresie realizacji staży zawodowych. Dzięki Państwa otwartości i życzliwej postawie beneficjencimieli możliwość skorzystania z przyuczenia w firmie o profilu stolarskim.Jednocześnie informujemy o trwającym naborze do kolejnej edycji projektu.
Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy z powiatu strzeleckiego!!!!
Ponadto zachęcamy lokalne firmy produkcyjne do nawiązania współpracy w zakresie organizacji staży zawodowych dla osóbniepełnosprawnych.

Staniszcze Wielkie, 03.03.2022 r.

           

                                                                                                                   ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Pracujesz i masz…” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. - 31.03.2024 r.
Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
Głównym celem projektu jest wejście lub powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych i wzmocnienie trwałości Ich zatrudnienia w wyniku udzielenia wsparcia metodą zatrudnienia wspomaganego.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, doradztwo zawodowe, staże zawodowe i pomoc trenera pracy dla beneficjentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Zapraszamy do udziału Mieszkańców w wieku aktywności zawodowej z powiatu strzeleckiego i opolskiego. Projekt jest wieloletni i realizowany
w poniższych etapach:
01.04.2022 - 31.03.2023 
01.04.2023 - 31.03.2024
01.04.2024 - 31.03.2025

Obligatoryjne kryteria udziału w projekcie:
- niepełnosprawność (legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności)
- status na rynku pracy: niezatrudniony
- wiek aktywności zawodowej (oświadczenie)
- miejsce zamieszkania (powiat strzelecki i opolski oświadczenie)
- chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z potrzeby podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w zatrudnieniu -
oświadczenie
- brak uczestnictwa w projekcie, który zakłada te same formy wsparcia prowadzące do osiągnięcia takich samych celów

Dokumenty do pobrania: deklaracja uczestnictwa    formularz zgłoszeniowy
DEKLARACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU:  STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 10 DO 4 KWIETNIA 2022 r.!!!!

Termin realizacji porjektu: 01.04.2022 do 31.03.2025
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771