Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Pracujesz i masz...- PFRON

Staniszcze Wielkie, 03.03.2022 r.

           

                                                                                                                   ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Pracujesz i masz…” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.
Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
Głównym celem projektu jest wejście lub powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych i wzmocnienie trwałości Ich zatrudnienia w wyniku udzielenia wsparcia metodą zatrudnienia wspomaganego .
Projekt przewiduje wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, doradztwo zawodowe, staże zawodowe i pomoc trenera pracy dla beneficjentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Zapraszamy do udziału Mieszkańców w wieku aktywności zawodowej z powiatu strzeleckiego i opolskiego.

Dokumenty do pobrania: deklaracja uczestnictwa    formularz zgłoszeniowy
DEKLARACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU:  STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 10 DO 4 KWIETNIA 2022 r.!!!!

Termin realizacji: 01.04.2022 do 31.03.2022
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o zrealizowaniu pierwszego etapu projektu „Pracujesz i masz”w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON. Ze wsparcia skorzystało sześciu niepełnosprawnych beneficjentów, którzy skorzystali z wsparcia zmierzającego do podjęcia pracy po odbyciu cyklu specjalistycznych szkoleń oraz sześcio miesięcznego stażu. Po zakończeniu pierwszej edycji projektu czterech uczestników podjęło pracę. Dziękujemy "Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz" Sp. z o.o. z Zawadzkiego za owocną współpracęw zakresie realizacji staży zawodowych. Dzięki Państwa otwartości i życzliwej postawie beneficjencimieli możliwość skorzystania z przyuczenia w firmie o profilu stolarskim.Jednocześnie informujemy o trwającym naborze do kolejnej edycji projektu.
Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy z powiatu strzeleckiego!!!!
Ponadto zachęcamy lokalne firmy produkcyjne do nawiązania współpracy w zakresie organizacji staży zawodowych dla osóbniepełnosprawnych.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771