Stowarzyszeni Siedlisko Siedlisko

Pracujesz i masz...- PFRON


AKTUALNOŚCI:


05.04.2024 r.
HARMONOGRAM DZIAŁAN III ETAPU PROJEKTU "PRACUJESZ I MASZ..."
  Rok 2024 2025
  Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
  Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
  Podzadania                        
1.1

Rekrutacja BO, Opracowanie oceny funkcjonalnej BO

X X X                  
1.2

Działania informacyjno-promocyjne, spotkania merytoryczne, współpraca z rynkiem pracy

X X X X X X X X X X X X
1.3

Przygotowanie i weryfikacja IPD

X X X X X X X X X X X X
1.4

Treningi i warsztaty społeczno-zawodowe

X   X   X              
1.5

Wsparcie doradcy zawodowego

X X X X X X X X X X X X
1.6

Poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne

X X X X X X X X X X X X
1.7

Zatrudnienie wspomagane - wsparcie trenera w zatrudnieniu

X X X X X X X X X X X X
1.8

Zarządzanie projektem od strony finansowo-administracyjnej

X X X X X X X X X X X X
1.9

Organizacja i prowadzenie staży zawodowych

            X X X X X X


Staniszcze Wielkie, 02.04.2024 r.
Stowarzyszenie Siedlisko informuje, iż zrealizowano drugi etapu projektu „Pracujesz i masz...” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON. Ze wsparcia skorzystało sześciu niepełnosprawnych beneficjentów, którzy odbyli cykl specjalistycznych szkoleń oraz sześcio miesięczny staż. Po zakończeniu drugiej edycji projektu czterech uczestników podjęło pracę. 
Ponadto zachęcamy lokalne firmy produkcyjne do nawiązania współpracy w zakresie organizacji staży zawodowych dla osóbniepełnosprawnych!!!!!!

19.02.2024 r. 
Zapraszamy do kolejnej edycji!!!!! ZAPROSZENIE


19.07.2023 r. 
Mimo że za oknem astronomiczne lato i żar leje się z nieba my nie zwalniamy tempa…Uczestnicy projektu pod czujnym okiem naszego trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego od kwietnia 2023 roku uczestniczą w projekcie „Pracujesz i masz…” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON i realizujązadania w ramach projektu.
Krótka fotorelacja poniżej:
https://drive.google.com/file/d/16JeHSUQYhzjYnAsHTypSSQGO9RaRu1Iu/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1wnts1qrkbZAqn-jEcFqcpI-TGshe2FHE/view?usp=drive_link


07.04.2023 r.

  Rok 2023 2024
  Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
  Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
  Podzadania                        
1.1

Rekrutacja BO, Opracowanie oceny funkcjonalnej BO

X X X                  
1.2

Działania informacyjno-promocyjne, spotkania merytoryczne, współpraca z rynkiem pracy

X X X X X X X X X X X X
1.3

Przygotowanie i weryfikacja IPD

X X X X X X X X X X X X
1.4

Treningi i warsztaty społeczno-zawodowe

X   X   X              
1.5

Wsparcie doradcy zawodowego

X X X X X X X X X X X X
1.6

Poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne

X X X X X X X X X X X X
1.7

Zatrudnienie wspomagane - wsparcie trenera w zatrudnieniu

X X X X X X X X X X X X
1.8

Zarządzanie projektem od strony finansowo-administracyjnej

X X X X X X X X X X X X
1.9

Organizacja i prowadzenie staży zawodowych

            X X X X X X03.04.2023 r.
Stowarzyszenie Siedlisko informuje o zrealizowaniu pierwszego etapu projektu „Pracujesz i masz”w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON. Ze wsparcia skorzystało sześciu niepełnosprawnych beneficjentów, którzy skorzystali z wsparcia zmierzającego do podjęcia pracy po odbyciu cyklu specjalistycznych szkoleń oraz sześcio miesięcznego stażu. Po zakończeniu pierwszej edycji projektu czterech uczestników podjęło pracę. Dziękujemy "Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz" Sp. z o.o. z Zawadzkiego za owocną współpracęw zakresie realizacji staży zawodowych. Dzięki Państwa otwartości i życzliwej postawie beneficjencimieli możliwość skorzystania z przyuczenia w firmie o profilu stolarskim.Jednocześnie informujemy o trwającym naborze do kolejnej edycji projektu.
Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy z powiatu strzeleckiego!!!!
Ponadto zachęcamy lokalne firmy produkcyjne do nawiązania współpracy w zakresie organizacji staży zawodowych dla osóbniepełnosprawnych.

Staniszcze Wielkie, 03.03.2022 r.

           

                                                                                                                   ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Siedlisko informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Pracujesz i masz…” w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. - 31.03.2024 r.
Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
Głównym celem projektu jest wejście lub powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych i wzmocnienie trwałości Ich zatrudnienia w wyniku udzielenia wsparcia metodą zatrudnienia wspomaganego.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, doradztwo zawodowe, staże zawodowe i pomoc trenera pracy dla beneficjentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Zapraszamy do udziału Mieszkańców w wieku aktywności zawodowej z powiatu strzeleckiego i opolskiego. Projekt jest wieloletni i realizowany
w poniższych etapach:
01.04.2022 - 31.03.2023 
01.04.2023 - 31.03.2024
01.04.2024 - 31.03.2025

Obligatoryjne kryteria udziału w projekcie:
- niepełnosprawność (legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności)
- status na rynku pracy: niezatrudniony
- wiek aktywności zawodowej (oświadczenie)
- miejsce zamieszkania (powiat strzelecki i opolski oświadczenie)
- chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z potrzeby podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w zatrudnieniu -
oświadczenie
- brak uczestnictwa w projekcie, który zakłada te same formy wsparcia prowadzące do osiągnięcia takich samych celów

Dokumenty do pobrania: deklaracja uczestnictwa    formularz zgłoszeniowy
DEKLARACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU:  STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 10 DO 4 KWIETNIA 2022 r.!!!!

Termin realizacji porjektu: 01.04.2022 do 31.03.2025
Więcej informacji Tel: 503 064 717, 506 732 771 lub mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 'Siedlisko'
ul. Kościelna 10, 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 508 320 561, 503 064 717, 506 732 771